logo

Важни изобретения на иранците, за които едва ли сте се замислили

Важни изобретения на иранците, за които едва ли сте се замислили

Сред тях са правата на човека, пощата, хладилника, алкохола

Както може да се очаква от една от най-старите непрекъснати цивилизации в света, иранците са създали много блестящи и революционни неща и концепции, които сега приемаме за даденост.


Права на човека

Цилиндърът на Кир  е исторически признат като първата в света универсална харта за човешките права. Създаден през 534 г. пр. Хр, цилиндърът на Кир е направен от глина написан е с акадски клинопис и предхожда Великата карта с едно хилядолетие. Открит е във Вавилон през 1879 г. и сега се съхранява в Британския музей в Лондон.


Пощенските услуги

"Чапар Кхане" е персийски термин за първата пощенска система, използвана по време на империята на Ахеменидите. Тя е създадена от Кир Велики, а след това е разработена от Дарий Велики като метод за общуване в Персийската земя. Системата се състояла от поредица от станции по магистрала с дължина 2500 м в цялата империя.

Това е най-тайнственото място в Индия, никога не е изследвано, защото, който доближи - умира

Хладилникът

През 400 г. пр. Хр Древните перси създали първия в света хладилник. Персийската дума „хладилник” - „Яхчал” - се превежда като ледена яма и така започва модерният хладилник. Първоначалната структура е с куполообразна форма, подобна на малка могила, и е била използвана за съхранение главно на лед, а понякога и на храна.


Алгебрата

Мохамед ибн Муса ал-Хварасми е персийски учен (750-850 г.), живял в Багдад. Работата му обхваща областите на математиката, астрономията и географията по време на халифата на Абасидите. Днес той е известен с метода, с който преподавал алгебра като независима наука. По тази причина той е провъзгласен за основател на алгебрата.

Сярната киселина

Закария Рази (865-925 г.) е новаторски ирански учен, който е открил алкохола и сярната киселина. Понастоящем, сярната киселина има широк спектър от приложения, включително като пречиствател, като електролит в оловно-киселите батерии и др.

Ако смятате, че имате проблеми и всичко в живота е лошо, вижте как живеят в Непал

Шаха

Въпреки че има някои противоречия по въпроса дали играта на шах произхожда от Индия или Персия, най-ранните писмени препратки към шахмата могат да бъдат намерени в иранската литература. Най-старите оцелели шахматни фигури са от персийските земи, което укрепва убеждението, че шахът произхожда от Персия.


Първата монотеистична религия

Зороастризмът се счита за най-старата монотеистична религия в света, основана от пророка Заратустра преди повече от 3500 години в град Язд, който сега е в Иран. Смята се, че днес в света има около 190 000 зороастрийци.


Кяриз (водно напояване)

Кяриз е система за управление на водите, използвана при напояването, която датира от времето на предахаменидската епоха. Най-старият известен Кяриз е в град Ханабад в Иран, който днес, след 2700 години, все още успява да осигури на хората питейна вода и вода за земеделието.

Харесайте pochivka.blitz.bg и във Фейсбук, където ще намерите още много полезни и интересни четива за всеки!

Коментирай