logo

Борба за туристи – кои са топ дестинациите на бъдещето

Борба за туристи – кои са топ дестинациите на бъдещето

Световната организация по туризъм към ООН публикува годишния си доклад, в който събира световните топ дестинации и разкрива какви са тенденции.

Над 1,3 млрд. души или 6,8% - с толкова повече са били туристите в световен мащаб през 2017 година в сравнение с предишни периоди. Това е най-голямото увеличение на пътуващите за развлечение от 2009 година.

Възходящата тенденция се запазва и през 2018, данните показват, че от януари до април туристопотокът се е увеличил с 6% в сравнение с преходната година.

Най-посещаваните държави за 2017 са били Франция, с около 87 млн. души, Испания - близо 81 млрд. и САЩ - с почти 76 милиона. В топ 10 влизат още Китай, Италия, Германия, Турция.

Според експертите могат да се откроят още две тенденции - известни места, страдали от проблеми със сигурността или природни бедствия, постепенно се възстановяват. И още - покупателната способност на жителите на Бразилия и Русия се е увеличила, те харчат повече за самолетни билети. Подобна тенденция се наблюдава и сред индийците. Най-много пари чужденците са оставили в САЩ - над 210 милиарда долара.

Накъде да се се насочили туристите за приключения през следващите години? За поредна година интересът към Египет се запазва. Все повече хора имат желание да посетят Того, Сан Марино, Израел. За първи път в топ 10 попадат Виетнам, Грузия и Непал.

Коментирай