Калугер скри златото на Осиковския манастир, търсят съкровището преди Гергьовден

Калугер скри златото на Осиковския манастир, търсят съкровището преди Гергьовден

Ако сте в района и решите да посетите святото място, има път, който започва от мегдана на селото в южна посока

У нас има много храмове, чакащи своето Възкресение. Заради миграция на населението през вековете или набези на иноверци, днес тези свети места са далече от населени места, в руини като грохнали стражи на вярата.

През започналия пролетен сезон забравените храмове се явяват и една добра дестинация за поклоннически туризъм, пък и за дарения за тяхното възстановяване. Интересно е, че с малко повече късмет човек може да намери и съкровище, защото около тези храмове от векове витаят легенди за несметни богатства, съобщава "Телеграф".

Осиковският (Осиковишкият) манастир "Св. Богородица" се намира в подножието на връх Острома, в местността Манастирски ливади, току между родния град на Тодор Живков, Правец, и село Осиковица.

Мистериозна принцеса сочи пътя до златото на Шишман, иманяри дирят хазната на царя СНИМКИ

За съжаление няма и помен от величието на храма. Днес той прилича на зеленчуков парник, тъй като е покрит с найлон.

Все пак, ако сте в района и решите да посетите святото място, има път, който започва от мегдана на селото в южна посока. Първите 5-6 км са асфалт, а после започва пътека (черен път). Държи се курс само направо, като ще видите и табела, указваща разстоянието оттам, което е 1 км.

Осиковишката обител датира от времето на Второто българско царство. Тук е имало древен манастир, като от него е оцеляла само тази сграда. Тя е изградена върху основите на светилище от трако-римския период. Прелюбопитен факт е, че обителта не е пострадала по време на османското нашествие и е продължила да функционира чак до края на ХVІІІ в.

Сред местното население има запазено предание, което реди, че някога тука е имало приказно красив манастир. За съществуването му е намерено потвърждение в една приписка от 1730 г. В изследването за архитектурата на българските манастири Н. Тулешков също отбелязва Осиковишкия манастир, поставяйки го най-общо в периода XII-ХIV в. Разрушаването се свързва с времето на кърджалийските размирици в края на XVIII в.

Имане

Разказ за поругаването е записан през 1930 г. от Васил Маринов Владов (Робовешки), по разказа на неговия дядо Петър Гешов: „Като дошли турците на манастира, там имало двама калугери. Хванали по-стария калугер Давид и започнали да го бият и измъчват с нажежена верига да даде жълтиците.

През това време младият калугер Иван взел парите в котлето и с кон побегнал по пътя през Крушевец за към село Лъга и оттам за Етрополския манастир. Кърджалиите видели, че калугерът бяга, и се спуснали с конете да го догонят. Калугерът, като видял, че ще го стигнат и хванат, спрял в една изорана нива в местността Милин кладенец и заровил котлето с парите. Кърджалиите го настигнали в местността Барата и го съсекли.

Година по-късно синът на дядо Вълко Трифонов – Цако, отишъл да оре нивата заедно с глухонямата си сестра Цока. Тя намерила парите и ги скрила някъде към кошарата без да каже на домашните си. По това време върлувала чума, Цока заболяла и за три дни умряла.

Дълги години иманяри обикаляли наоколо да търсят скритите пари в определени дни – през нощта срещу Гергьовден или Еньовден“ (Андонов 1980, 6; Данчев 1995, 61). Но така и не намерили съкровището.

Столетник

За архитектурата на храма сочат спомените на столетника Йончо Вълков, записани през 1929 г. Според този информатор църквата е била в руини още през детството му. Стените обаче били по-високи, а над входа е имало оформен свод. Докъм средата на ХХ век вляво на входа е личал надпис КА (последните букви на формулата IС ХС NНКА).

Според съхранения спомен, записан през 1935 г. от свещеноиконом Иван Георгиев, манастирът е носил името “Св. Богородица”(Донев 1985, 274). Освен църквата към манастирския комплекс са принадлежали различни постройки. Следи от масивна каменна сграда личат на около 20 м източно от църквата.

Съществуват данни, че дървени сгради със стопанско предназначение е имало и в западна посока, но от тях вече няма следи.

Днес руините на църквата продължават да се почитат като свято място, на което се провежда съборът на селото и се раздава курбан за здраве на празника Рождество Богородично. Престолният камък от църквата се използва като оброк, а идващите поклонници палят свещи на него.

През 2004 г. се провеждат археологически разкопки на архитектурните останки на църквата. При направения предварителен оглед се установило, че вътре и около храма има няколко иманярски изкопа. От тях местен жител е събрал и съхранява голямо количество фрагменти от стенописна украса.

Ломени камъни

В архитектурен план църквата представлява еднокорабна едноапсидна сграда без притвор. В градежа са използвани дялани и ломени камъни, споени с бял хоросан. Има само един вход от запад. Той е изграден с добре обработени бигорови каменни блокчета.

За праг е използван голям полукръгъл камък. Формата и структурата му дават основание да се предположи, че вероятно става въпрос за вграден воденичен камък, който допълнително е обработен и функционално преадаптиран при строежа на църквата.
Търсачи на съкровища са разрушили напълно и подовата настилка.

Фрески

Стените на църквата отвътре, а вероятно и на някои места отвън, са били украсени с изящна стенописна украса. От нея са запазени малки участъци. Откриват се също отделни букви или части от думи, елементи от човешки изображения, а на някои фрагменти личат и врязани графитни надписи. Особен интерес представляват частите от три човешки изображения.

Сред намерените стенописи са и няколко фрагмента с изписани букви от кирилски надписи. Според направения палеографски анализ надписите са изписани със сигурна ръка от изключително опитни зографи.

Съпоставка на буквите показва голяма близост с надписите от стенописите в църквите в Земен и в Беренде. Това е и едно от важните основания стенописната украса на църквата при Осиковица да бъде датирана във втората половина на XIV в.

Кръстове

Сред руините на църквата, безразборно нахвърляни и частично повредени, са открити също и надгробни кръстове, характерни за периода XVIII–XIX в. Те са изработени от бигор и се смятат за чудодейни.

Като цяло археологическите разкопки на архитектурните останки в местността Манастирски ливади показват съществуването на два строителни периода. Първият се отнася към трако-римската епоха, а вторият се свързва с времето на Второто българско царство, когато тук е била издигната малка по размери, но масивна като градеж и богато стенописана църква.

Иманяри щурмуват „Света Богородица“

Уникална е и късно средновековната българска църква „Света Богородица“ (наричана още „Покров Богородичен“) до село Пастух, община Невестино, край Дупница и Бобошево. Църквата (или каквото е останало от нея) е обявена за паметник на културата.

Руините от храм Света Богородица над река Струма.

Двата върха

Руините й се белеят върху височина с два заоблени върха (северен и южен), оградени от три страни с река Струма. На южния връх са запазени останки от крепостен зид. Църквата е построена в североизточното подножие на северния връх, като днес е труднодостъпна, изложена на прякото действие на природните стихии, а освен това е силно пострадала от иманярските набези.

Наоколо е като минно поле от изкопи и ако човек не внимава, може да пропадне в някоя дупка.

Времето на възникване на този старинен храм не е известно.

(Снимки: svetimesta.com)

Надписът

Въз основа на ктиторски надпис, който е бил запазен при посещението на мястото от българския учен Йордан Иванов през 1906 г., се разбира, че изписването на църквата е извършено през 1557 г. Според надписа ктитори на храма са селяни от съседното село Блато. Текстът е публикуван в книгата му "Северна Македония" и гласи:


"Изволениемь отца и поспешениемь сина и сьвьршение Исуса Христа, изписа се святий божествений храмъ святие Богородице нашей Маріа в 7065 (1557) потоу ктитори село Блато, некто мало, некто много ..."

Иванов отбелязва още, че за надписите в църквата, които са изписани на старобългарски език, е използвана сръбска правописна редакция, която е характерна за писмените паметници от западните български земи между XIV и XVI в. Това се обяснява от факта, че в края на XIII в. и през XIV в. земите западно от Пастух периодично влизат в пределите на сръбската държава.

Крепостта

Oт ктиторския надпис се разбира само годината на изографисване на храма, а кога е била изградена самата приказна църква, на този въпрос не може да се отговори с категоричност. За отправна точка може да се вземе близката крепост, в чието подножие се намира храмът.

Тя вероятно датира от времето на градове крепости и духовни средища като Долна Сътеска и Житомитск. На база на това може да се предположи, че "Св. Богородица" (или предхождал я храм) има значително по-стар произход (вероятно от IX-X в.).

Римският град

Според местните горе е имало светилище и римски град, чиито останки още личат. По-късно, когато идват османските завоеватели, не са разрушили тази черква, защото в съседство е имало и езическо светилище, а мюсюлманите много са се плашили от тези култови обекти.

Още по-рано, през III век, римските легиони са сменяли конете си в района, освен това е имало и ковачница за пари. Това дава основание в района да се търси голямо количество заровени златни пари.

Крепостта е впечатлила и легендарния изследовател историк Константин Иречек. През 1883 г. той пише: "... Насреща се белеят основите на старо градище със зидове от стара църквичка...” Но макар храмът да е бил разрушен, местното население продължило да почита светостта на мястото, което се превърнало в оброчище.


През 1969 г. пастушката църква "Св. Богородица" е обявена за паметник на културата от местно значение.

Рухна „Св. Троица“ в Брезнишки извор

Падна временният покрив на църквата „Св. Троица“ в пернишкото село Брезнишки извор. За плачевното състояние на храма сигнализираха жители на населеното място само преди дни.

Той е построен през средата на XIX век, а камбаната, която е запазена и до днес, е от 1876 – годината на Априлското въстание. Преди седем лета реликвата обаче е открадната. Тогава стойността й е оценена на около 200 хил. евро. За щастие скоро камбаната е открита. В момента заедно с църковната утвар тя се пази на сигурно място, увери кметският наместник на селото Росица Димитрова.

Златотърсачът Любо, който живее сред канибали и крокодили в Папуа Нова Гвинея

Цитирана от БТА, тя разказа още, че преди половин век покривът на черквата протекъл. След това нито държавата, нито Софийска митрополия и Светият синод взели мерки, въпреки че били информирани за ширещата се разруха. Междувременно покривът рухнал, а стенописите започнали да се рушат. Виждайки това, младите хора събрали средства помежду си и направили временен покрив с дървени греди и винил. Но от вятъра и дъждовете и той паднал.

Архимандрит Никанор, игумен на Църногорския манастир, коментира в социалните мрежи, че пари за възстановяването на храма има, но те не достигат до Пернишко. Той изчисли, че за 5 години православната ни църква е получила за Пернишка област 6 000 000 лв. от държавната субсидия (по 10 лв. за всеки от 120 000 православни християни).

От тях за заплати на 15-те свещенослужители в района и ремонт на два храма са изразходени 1,4 млн лева. „И така БПЦ е спечелила нетно от област Перник 4 500 000 лева! Чиста печалба. Пари, които са взети (по 10 лв.) от пернишките християни и са ползвани за други места”, възмути се отец Никанор.

Харесайте pochivka.blitz.bg и във Фейсбук, където ще намерите още много полезни и интересни четива за всеки!

 

Коментирай